Bo klimatsmart

Vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen i bostäderna. Välisolerade och täta väggar minskar energibehovet och ventilationssystemet håller luften frisk och tillvaratar värmen genom värmeåtervinning. Genom att hushålla med värme, varmvatten och el bidrar du till att spara energi.

Vad kan du göra för att spara energi?

Genom att följa dessa enkla råd sparar du energi och pengar åt dig själv och samhället.

 • Sänk värmen någon grad. En sänkning av rumstemperaturen från 22ºC till 20ºC minskar energianvändningen för uppvärmning med cirka 10 %. För hög temperatur ger också torr luft vilket kan upplevas lite besvärande under kalla torra vinterdagar.
 • Att värma vatten är energikrävande. Duscha istället för att bada och diska inte under rinnande vatten.
 • Byt packning i droppande kranar.
 • Utnyttja tvätt- och diskmaskinens hela kapacitet. Vänta med att starta tills hela maskinen är fylld.
 • Släck lamporna när du lämnar ett rum. Byt till energieffektiv belysning där brinntiden är lång. 1 kWh el räcker exempelvis till att få en lågenergilampa med effekten 9 W att lysa i 111 timmar medan en glödlampa med effekten 40 W bara lyser i 25 timmar.
 • Tänk på att en mobiltelefonladdare drar lika mycket energi när den bara sitter i uttaget som när du laddar din telefon.
 • Stäng av TV och radio när de inte används, tänk på att många apparater har ”stand-by”-läge som drar onödig energi. Genom att koppla apparaterna till ett grenuttag kan du enkelt stänga av alla på samma gång.
 • Vädra snabbt och effektivt. Då byter du luft utan att kyla ner väggar, golv och tak.
 • Stäng av termostaten på radiatorn vid längre vädring. Den kalla luften gör annars att termostaten drar upp effekten till maximal nivå och det innebär i sin tur att värmeförbrukningen stiger alldeles i onödan.
 • Tänk på att inte ställa möbler eller hänga tunga gardiner framför radiatorn eftersom värmen då får svårt att nå ut i rummet. Dessutom försvårar det för radiatorns termostat att känna av rummets temperatur.
 • Forcera endast spisfläkten vid matlagning eftersom den suger ut stora mängder uppvärmd luft. Öppna ett fönster i ett annat rum så långt bort ifrån köket som möjligt när du forcerar spisfläkten. Mer information om din spisfläkt finns i skötselinformationen på bostadsrättsföreningens hemsida.
 • Använd plana kokkärl anpassade efter storleken på hällplattan. Håll plattorna rena och koka med lock.
 • Rekommenderad temperatur i kyl är +5°C och frys -18°C. Varje grads ”extra” kyla drar cirka 1 kWh mer i veckan. Låt maten svalna innan den sätts in.