Välkommen till Bostadsrättsföreningen Tribunen

På Kvarnbyvallen i Mölndal bygger JM tre punkthus med 39 moderna och välplanerade lägenheter. Dessa placeras i områdets sydöstra del längs bergskammen i anslutning till områdets högsta punkt. Kvarteret Tribunen med sina nyproducerade lägenheter blir det sista i området som utvecklas till att bli ett av Mölndals populäraste